ING Lease Nederland

Uw partner in leasing

Leasevormen algemeen

De twee hoofdvormen van lease zijn financial Lease en operational Lease, waarbij de partij die het economisch risico draagt verschilt; bij financial lease is dat de lessee (degene die het object in lease heeft gekregen) en bij operational lease de lessor (leasemaatschappij). Economisch risico is het risico van waardevermindering c.q. het voordeel van waardevermeerdering van een object.

Daarnaast kun je een lease ook indelen in direct lease en vendor Lease. Bij direct lease wordt de lease door de lessor rechtstreeks aangeboden aan de lessee; bij vendor lease sluit een tussenpersoon (de leverancier of fabrikant) de lease met de lessee of komt deze via tussenkomst van de tussenpersoon tot stand.

 

financial leaseoperational lease
Lessee draagt economisch risico Lessor draagt economisch risico
Contractsduur maximaal gelijk aan de economische levensduur van het object Contractsduur altijd korter dan de economische levensduur van het object
Financiering van het object Gebruik van het object